Հիրսուտիզմ (hirsutismus). Արական տիպի գերարտահայտված հավելյալ մազակալում է։ Հիրսուտիզմի քանակական բնութագրումը կատարվում է Ֆերիման Գալվեի առաջարկած հիրսուտացիոն թվի միջոցով։