Նվազատոնուսություն, թերտոնուսություն` 1) Հյուսվածքների ու օրգանների ցածր լարվածությունը, տոնուսը, 2) Ցածր արյան ճնշումը: