Գեների փոխներգործության տիպերից մեկը, երբ գենի ալելների ազդեցությունը ճնշվում է մյուս գենի ալելների ներ:գործությամբ: