Օրգանիզմների կառուցվածքի պարզեցումը էվոլյուցիայի ընթացքում: