Թերշաքարայնություն` արյան մեջ շաքարների պարունակության իջեցումը նորմայի համեմատությամբ: