Հիպոֆիզային գաճաճություն` հիվանդություն, որը առաջ է գալիս աճի հորմոնի` սոմատոտրոպինի անբավարարության հետևանքով: