Հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա` բնութագրվում է սրտամկանի ձախ և/կամ աջ փորոքի նշանակալի հիպերտրոֆիայով,որը հաճախ ունի ասիմետրիկ բնույթ,միոկարդի դիաստոլիկ դիս ֆունկցիայի զարգացմամբ,սրտի խոռոչների լայնացման բացակայության պայմաններում: