Հիպերտրիխոզ (hypertrichosis). Առկա է հավելյալ մազակալում իգական մազակալմանը բնորոշ տեղերում։