Գերվահանագեղձություն` վահանաձև գեղձի ներզատիչ ֆունկցիայի ուժեղացում: Դրսևորվում է Բազեդովյան հիվանդության ձևով: