Հիպերտենզինածին` արյան պլազմայի գլոբուլիններից մեկը, որը միանալով ռենինին, առաջացնում է ակտիվ հիպերտենզին (անգիոտոնին): Կոչվում է նաև ռենինը ակտիվացնող: