Հիպերստենիկ տիպը բնութագրվում է միջին հասակով, ոտքերի երկարությունը համարյա հավասար է իրանի երկարությանը, ուսերի լայնությունը համեմատաբար փոքր է։ Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը խիստ արտահայտված է։