Հյուսվածքի կամ օրգանի ծավալի մեծացումը բջիջների նորագոյացման (օր.` ուռուցքների հաշվին):