Ներշնչվող օդի մեջ ածխաթթու գազի պարունակության աճի հետևանքով առաջացած հիվանդագին վիճակ, որը պայմանավորված է զարկերակային արյան մեջ ածխաթթու գազի պարցիալ ճնշման աճով: