Օրգանիզմի թույլ դիմադրողականությունը արտաքին միջավայրի հիվանդագին ազդակների նկատմամբ: