Գերզգայնություն, որը գրգիռների միատեղման կամ համապատասխան գրգռիչների նկատմամբ բարձր զգայունակության հետևանք է: