Ողնաշարավորների և բազմաթիվ անողնաշարների ոչ բջջային կառուցվածք՝ էպիթելային մակերեսի և շարակցական հյուսվածքի սահմանում։ Կատարում է պատնեշային ֆունկցիա, ինչպես նաև մեխանիկական կապ է հաստատում էպիթելի և շարակցական հյուսվածքի միջև։