էուկարիոտների ներբջշային կառուցվածք, որն ընկած է թարթիչների ու մտրակների հիմքում և դրանց համար հենարան է ծառայում։ Դրանց գերկառուցվածքը նման է ցենտրիոլի գերկառուցվածքին։ Հիմնային մարմնիկների  կազմութեան մեշ  մտնում են սպիտակուցներ և քիչ քանակությամբ ՌՆԹ։