Հիմք, հիմնային (հուն. բազիս` հիմք)։ Վերաբերվում է օրգանի հիմնային կողմին կամ հիմքին մոտ րնկած մասին։ Օրինակ՝ օրգանի հիմքի մասը,  հիմնային թաղանթը, նյարդային հիմնային հանգույցները և այլն։