Հեղուկի կուտակումը պերիկարդում կոչվում է հիդրոպերիկարդ: