Սպիտակուցների հիդրոլիտիկ տրոհման արգասիք: Գոյություն ունեն սպիտակուցների հիդրոլիզի մի քանի եղանակներ` թթվային, հիմնային և ֆերմենտային: