Ջրամերժ, ջրավախ` ոչ բևեռային մոլեկուլներ կամ խմբեր, որոնք ջրում անլուծելի են: