Բջջային հիբրիդ, ստացվում է հակամարմիններ առաջացնող նորմալ լիմֆոցիտի և ուռուցքային բջիջների միացման հետևանքով: