Հիալինակաթիլային դիստրոֆիայի դեպքում բջջապլազմայում ի հայտ են գալիս խոշոր հիալինանման սպիտակուցային կաթիլներ, որոնք սոսնձվում են իրար և գրավում ամբողջ բջիջը: Այդ դեպքում տեղի է ունենում բջջի ուլտրակառուցվածքային տարրերի վնասում: