Կենսաբանական մահից քիչ հետո ի հայտ են գալիս մի շարք մահվան նշաններ և հետմահու փոփոխություններ, որոնք են դիակի սառեցում, դիակային փայտացում, դիակային չորացում, արյան վերաբաշխում, դիակային բծեր, դիակային տարրալուծում: