Օրգանիզմ (բջիջ), որի հոմոլոգ քրոմոսոմները պարունակում են այս կամ այն գենի տարբեր ալելներ: Հետերոզիգոտությունը, որպես կանոն, պայմանավորում է օրգանիզմի բարձր կենսունակությունը , դրանց լավ հարմարվածությունը միջավայրի փոփոխվող պայմաններին, որի շնորհիվ էլ լայնորեն տարածված է բնական պոպուլյացիաներում: