Ալոստերային ֆերմենտ, որը որպես փոփոխիչ օգտագործում է ոչ թե սուբստրատ, այլ որևէ ուրիշ նյութ: