Հեթերոնիմ հեմիանոփսիան բնորոշվում է` երկու աչքերում դրսային կամ ներսային կեսերի բացակայությամբ և արտացոլվում է խաչվածքի շրջանում տեսուղու ախտահարումով: