Տարատամություն` տարբեր (հետերոդոնտ) ատամների համակարգ: