Տարաալելիզմ` գենի գոյությունը երկու և ավելի ձևերով, որոնք աչքի են ընկնում իրենց տարբեր հատվածների ձևափոխությունով: