Հեքսաքլորոֆեն. ջրում վատ լուծվող փոշի է, օգտագործվում Է օճառի հետ՝ մաշկի վարակազերծման ժամանակ։ Պարունակում է 2-5% հեքսաքլորաֆեն։