Հեքսաքլոր ցիկլոհեքսանը կամ հեքսաքլորանը իր ֆիզիկաքիմիական հատկություններով և ազդեցությամբ շատ նման է ԴԴՏ-ին։ Ներգործուն են նաև նրա գոլորշիները (ֆումիգացիա), ունի անդուր հոտ, արագ ցնդում է։ Այն ԴԴՏ-ից շատ ավելի թունավոր է, օժտված է կանցերոգեն հատկությամբ, որի պատճառով հանվել է օգտագործումից։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին