Մանրէների, բույսերի ու կենդանիների մեջ առաջացող նյութեր, որոնք օժտված են արյան շրջանառության մեջ նորմալ էրիթրոցիտները վնասելու և հեմոլիզ առաջացնելու ընդունակությամբ: