Արյունականգ` 1. Արյունատար անոթներով արյան շարժման կանգնեցումը, 2 Արյունահոսության դադարեցումը: