Արյունահոսությունը (հեմոռագիա) արյան դուրս գալն է սրտի խոռոչներից կամ արյունատար անոթի լուսանցքից դեպի արտաքին միջավայր (արտաքին արյունահոսություն) կամ մարմնի խոռոչներ (ներքին արյունահոսություն):