Արյունալուծում` արյան կարմիր գնդիկների քայքայում, որի հետևանքով հեմոգլոբինը դուրս է գալիս պլազմայի մեջ: Առաջանում է զանազան ֆիզիկական և քիմիական ազդակների ներգործությամբ: