Արյունագրություն` արյան կազմի գրության սխեման` ներառելով նրա մեջ ձևավոր տարրերի քանակի վերաբերյալ տվյալները (արյան բանաձևը) և դրանց առանձնահատկությունների մասին տեղեկությունները: