Արյունաստեղծում` արյան մեջ էրիթրոցիտների նորմալ քանակի վերականգնում: