Արյունաբանություն` կենսաբանության և բժշկության բաժին, որն ուսումնասիրում է արյան կազմությունը, հատկությունները և հիվանդությունները: