Պորֆիրինի և երկարժեք երկաթի համալիր միացություն: Կենդանի օրգանիզմներում մտնում է բարդ շաքարների` հեմոպրոտեիդների կազմության մեջ: Տարբերում են a, b, c և այլն: Լայնորեն տարածված է հեմ b-ն (մտնում է հեմոգլոբինի, միոգլոբինի, կատալազայի, պերօքսիդազայի և ցիտոքրոմների մեծ մասի կազմության մեջ), որի հիմքում ընկած է պրոտոպորֆին IX-ը: Ավելի բարդ կառուցվածք ունի հեմ a-ն` բջջային շնչառության ցիտոքրոմօքսօդազա ֆերմենտի պրոստետիկ խումբը:
 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին