Գրավոր հարցերի մի շարք, որը ներկայացվում է անհատին կամ խմբին` որոշակի հոգեբանական երևույթների(տեսակետներ, դիրքորոշումներ, մտադրություններ և այլն) բացահայտելու նպատակով: