Հանգույցիկ, պապուլա (papula)- մաշկի մակարդակից բարձր տեղակայված մինչև 1սմ տրամաչափի կոշտ գոյացություն է: