1.Ինֆլիկսիմաբ(Ռեմիկեյդ)-  մկան TNF-α-ի հանդեպ մոնոկլոնալ հակամարմնի Fab մասնիկ + մարդկային IgG   Fc մասնիկ:

  • Արդյունավետ է ռևմատոիդ արթրիտի ժամանակ, ունի արտահայտված սիներգիզմ մեթոտրեքսատի հետ:

2.Էտաներցեպտ(Էմբրել)– TNF-α-ի լուծելի ընկալիչ + IgG  Fc մասնիկ:

  • Ցուցումներ – Ռևմատոիդ արթրիտ

4.Անակինրա- IL-1-ի ընկալիչի անտագոնիստ:

  • Ցուցումներ- ռևմատոիդ արթրիտ

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի  էլեկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին