Հատիկավոր լեյկոցիտներ , արյան բջիջներ: Ցիտոպլազմայում պարունակվում են յուրահատուկ  հատիկների` բազոֆիլների, էոզինոֆիլների և նեյտրոֆիլների ձևով: Մարդու արյան մեջ Գ. կազմում են լեյկոցիտների հիմնական զանգվածը: