Հիպոֆիզի առաջնային բլթի հիմնասեր բջիջների արտադրած ֆոլիկուլախթանիչ և լյուտեինացնող հորմոններ, ինչպես նաև թթվասեր բջիջների արտադրած պրոլակտինը, որնք խթանում են սեռական գեղձերի ներզատիչ ֆունկցիան, նպաստում սեռական հասունացմանը և երկրորդային սեռական հատկանիշների զարգացմանը: