Մարդու և կենդանիների եռական գեղձեր: Սեռական բջիջներ (ձվաբջիջ և սպերմատոզոիդներ) առաջացնող օրգանները:Արական գ. սերմնարաններն են, իգականը` ձվարանները:Գ. ֆունկցիան կարգավորվում է նյարդային համակարգով, հիպոթալամո-հիպոֆիզային համակարգի և էպիֆիզի հորմոններով: