Գլյազերի համախտանիշը դիմաներվի ատիպիկ նևրալգիա է, որն ուղեկցվում է հիպերսալիվացիայով, արցունքահոսությամբ, դեմքի միակողմանի ցավերով: Ժառանգվում է դոմինանտ X քրոմոսոմի հետ շղթայակցված: