Երկկողմանի համաչափությամբ օժտված կենդանիների մարմնի առջևի կամ վերին հատվածը: Գլխի վրա գտնվում են տարածության մեջ կողմնորոշման և սննդի ընդունման օրգանները: