Գլոբին հեմոգլոբինի սպիտակուցային մասն է: հեմի կրողն է: Իր բնույթով մոտ է սպիտակուցներին, կազմում է հեմոգլոբինի 96%-ը: Օժտված է տեսակային և հասակային առանձնատկություններով: Պայմանավորում է մարդկանց օրգանիզմում մի քանի տեսակի հեմոգլոբինների առկայությունը: