Կենտրոնական նյարդային համակարգում տարբեր տեսակի բջիջներից և  հատուկ թելերից կազմված միջանկյալ հյուսվածք, որն ունի նյարդաբջիջների համար նեցուկային, սահմանազատման, սնուցողական, պաշտպանական ֆունկցիաներ: