Հոգեկան գործընթաց (պրոցես), որի ընթացքում մարդու որոշ հոգեկան երևույթներ (ընկալումներ, հուշեր, մտքեր ևայլն) դառնում են գիտակցված, այսինքն` անցնում են գիտակցության ոլորտ: